Datum:   Tisdagen den 20 februari
Tid:         9.00 (8.30) – 16:30
Plats:      Kulturhuset Spira, Jönköping

 

Program

8:30
Ankomst från 8:30, kaffe och liten frukostmacka

9.00
Intro av VIDD

9.20
Anderas Pettersson
Juris doktor, lektor vid Södertörns högskola. Forskar bl.a. inom juridikens inverkan på vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar.
Pedagogisk stöd, hur kan man se på det?
– Vilka olika synsätt på tillgänglighet och inkludering förekommer, design för alla eller inte..?
– Vilka juridiska perspektiv på tillgänglighet och inkludering är viktiga?”

 

Paus

 

10.10
Myndigheten för delaktighet – MFD, Elisabeth Lagerkrans
Tillgänglig och inkluderande utbildning för alla Hur ser läget ut och vilka stödmaterial kan MFD erbjuda?”

 

10.30
Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM, Rodhe Jonsson
”Pedagogiskt stöd; hur kan man tänka kring form, format och dess spridning? – Våra bästa tips, såhär tänker vi!”

 

 

10.55
Freja Musikteater
Vi möter Freja Musikteater i deras egna lokaler. Hur får ni se!

 

 

11.30
ShareMusic & Performing Arts

Johanna Hahn, Patrik Dahlqvist och Joakim Ragnarsson.
Medverkande från olika delar av ShareMusics verksamhet berättar om sina upplevelser.
Vilken typ av stöd tror vi måste finnas inom utbildningssektorn för att vi skall få ett mer inkluderad kulturliv?

 

11.50
Projekt: nationellt kunskapscentrum
Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare berättar om utvecklingen av ett nationellt kunskapscentrum. Region Jönköpings län i samverkan med Region Skåne, Västra Götalandsregionen.
– Vad ska göras?
– Vilka metoder kommer att användas i arbetet utifrån inkludering och tillgänglighet?
– Vilka är de bästa tipsen kring pedagogiskt stöd?

 

Lunch 12.10 – 13.15

 

13.15
Info VIDD

13.30
Frågeställningar och gruppindelning

 

13.40 – 15.00
Workshop/Samtal i grupper för samtliga deltagare där erfarenheter från olika perspektiv delas utifrån frågeställningen:
Hur skulle ett stöd inom de estetiska området kunna se ut? Hur tänker ni?
Fika sker parallellt under denna tid – när gruppen själv önskar.

 

15.00 – 16.15
Gemensam återsamling:
Presentation / samtal / diskussion
– Hur tänker ni?

16.15 (- till max 16.30)
Avslut från VIDD

 

Att delta är kostnadsfritt och VIDD står för all mat under dagen!

Anmäl dig senast 6:e februari 2018.

Varmt välkommen!

Väl mött!

VIDD från nedsättning till uppsättning
VIDD – från nedsättning till uppsättning