En djupdykning på tema: Pedagogiskt stöd

Datum: 20:e februari
Tid: 09:00 – 16:30
Plats: Konserthuset Spira, Jönköping

Dagen innehåller bland annat…
Föreläsningar av:

Anderas Pettersson
Juris doktor, lektor vid Södertörns högskola. Forskar bl.a. inom juridikens inverkan på vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar.
– Pedagogisk stöd, hur kan man se på det? Vilka olika synsätt på tillgänglighet och inkludering förekommer, design för alla eller inte..? Vilka juridiska perspektiv på tillgänglighet och inkludering är viktiga?

Myndigheten för delaktighet
”Tillgänglig och inkluderande utbildning för alla – Hur ser läget ut och vilka stödmaterial kan MFD erbjuda?”

ShareMusic & Performing Arts
Medverkande från olika delar av ShareMusics verksamhet berättar om sina upplevelser.
– Vilken typ av stöd tror vi måste finnas inom utbildningssektorn för att vi skall få ett mer inkluderad kulturliv?

Projekt: nationellt kunskapscentrum
Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare berättar om utvecklingen av ett nationellt kunskapscentrum. Region Jönköpings län i samverkan med Region Skåne, Västra Götalandsregionen.

– Vad ska göras? Vilka metoder kommer att användas i arbetet utifrån inkludering och tillgänglighet? Vilka är de bästa tipsen kring pedagogiskt stöd?”

Projekt Kulturcentrum
Region Jönköpings län i samverkan med Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Share Music
– Vad ska ni göra? Vilka metoder har ni valt att arbeta utifrån kring inkludering och tillgänglighet? Vilka är era bästa tips oss kring pedagogiskt stöd?

Freja Musikteater

Workshop/Samtal i grupper för samtliga deltagare där erfarenheter från olika perspektiv delas utifrån frågeställningen:
– Hur skulle ett stöd inom de estetiska området kunna se ut? Hur tänker ni?

Att delta är kostnadsfritt och VIDD står för all mat under dagen!

Anmäl dig senast 6:e februari 2018.

Varmt välkommen!

Väl mött!