Välkommen på VIDD-dag 7 december

Plats: Historiska Museet, Stockholm

Tema Perspektiv och tillbakablick

 

Mänskliga rättigheter, historiskt perspektiv, kamper, hur har skolan sett ut?

Alla VIDD-dagar vi haft hittills har främst handlat om nutid; hur är det idag, hur gör ni, hur gör vi, hur kan vi göra framöver etc. Denna VIDD-dag göra nedslag i historien. Vi lyfter perspektiv kring funktionsvariation/funktionsnedsättning och gör en tillbakablick på olika områden.

– Vilka begrepp finns det och vad ska jag säga för att inte säga ”fel”?

– Hur såg det ut förut? 

– Vilka kamper har utförts och hur ser det ut jämfört med idag?

– Hur har det sett ut inom skola och utbildning? Har skolan varit för alla barn?

Dagen kommer även att innehålla en guidad visning av utställningen 100% Kamp.

 

Några av talarna:

Lars Lindberg

Lars är föreläsare och skribent om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han har varit projektledare för ett projekt om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. www.funktionsrattskonventionen.se. Han har tidigare varit kansliråd på socialdepartementet och skrivit en lärobok om funktionshinderpolitiken.

 

Anna Furumark, 

Anna är projektledare och kommunikationsstrateg. Har lett projektet ”Heterogena kulturarv ” som genom utbildningar, utställningar, böcker, lärarhandledningar, sociala medier och och seminarier behandlar rättighetskampernas historia och samtid i Sverige. Furumark projektledde tidigare ”Att störa homogenitet vid Örebro läns museum och Kulturarvet och toleransen vid Sveriges hembygdsförbund. Redaktör för antologin ”100 % kamp- Mänskliga rättigheter och kulturarv” och antologin ”Att störa homogenitet”. Författare till böckerna ”När det stör” och ”Varför blir det så snett-om maktstrukturer inom konstvärlden”.

Ta del av delar av Annas presentation i länken nedan: 

Delar av Annas presentation

 

Eva Klubb Degsell, SPSM

Eva Klubb Degsell arbetat som skolledare i 23 år. Stor del av tiden på skolor för elever med olika
funktionsnedsättningar t ex. döva/hsk (hörselskadade), grav språkstörning, NPF-diagnoser osv.  Jobbar nu inom SPSM med övergripande (specialpedagogiska skolfrågor.

Ta del av Evas presentation i länken nedan: 

Evas presentation

 

Helena Wärnhjelm och Elin Loord, Sörmlands Museum

Helena Wärnhjelm arbetar som antikvarie på Sörmlands museum och är projektledare för projektet ”En perfekt människa”?

Elin Loord, arbetar som antikvarie på Sörmlands museum och är medarbetare i
projektet ”En
perfekt människa”?

Ta del av Helenas och Elins presentation i länken nedan: 

VIDD 7 dec – Sörmlands museum

 

Örjan Strandberg

Initiativtagare/projektledare för communityn Egenskapssamhället
Ordförande för STIK – Sthlms Innovatörskrets, Talesperson för Nationella Innovatörsrådet, Skriftställare och föreläsare om musikpsykologi, kreativitet, immaterialrätt och upphovsrätt, Styrelseledamot i SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare, Ledamot i STIMs Fördelningskommitté, Utbildare på SAE Institute. Kompositör.

Ta del av Örjans tankar och material i länken nedan: 

Om norm och olikheter_Hur många begåvningar förlorar samhället

 

Katty Hauptman, museichef Historiska Museet

 

En dag för dig som är lärare eller ledare inom kulturskola, skola, studieförbund, förening eller bara är nyfiken.

Plats: Historiska museet

Tid: 9:30 – 15.00 (registrering från kl 9.00)

Pris: 500 kr inklusive lunch och fika.

Dagen kommer att vara teckenspråkstolkad.

Sista anmälningsdag: 28 november eller så länge platserna räcker

 

 

 

Inbjudan i PDF-format, med lyssningskod:

Inbjudan 7 december-blipsay 

Program

9.00 Registrering från kl 9.00

9.30 VIDD och Historiska museet

10.00  Mänskliga rättigheter och kamper, vilka?

10.30 Fika 

10.50 VIDD

11.00 Skola för alla? Hur har utbildning och skola sett ut genom tiderna? Har alla barn varit välkomna?

11.35 Minipaus

11.40 Om utställning ”En perfekt människa” på Sörmlands museum.

12.00 Lunch

13.00 VIDD

13.05  Om norm och olikheter. Hur många begåvningar förlorar samhället?

13.20 Funktionshinderspolitik, vad är det? Nu och då?

Generell inblick kring begreppen, funktionshinderpolitikens utveckling, bristande tillgänglighet.

14.00 VIDD

14.20 Guidning i utställningen 100 % kamp 

15.00 Fika

Slut