VIDD-dag med tema psykisk ohälsa

 

4 februari 2019, Umeå

 

  • Vilken inverkan kan kultur och estetisk verksamhet ha för hälsa och välmående?
  • Hur kan du som kulturskolelärare eller ledare tänka?
  • Hur kan vi vuxna förhålla oss till att psykisk ohälsa ökar hos barn och unga?
  • Kan vi förebygga och samverka?
  • Hur kan vi göra?
  • Vad bör du göra? Vad bör du inte göra? Vad bör andra göra? 

Psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat och efter önskemål lyfter vi detta tema under VIDD-dagen 4 februari.

Dagen syftar till att belysa ämnet psykisk ohälsa och även självmord.

Hur kan du som lärare och ledare inom estetisk undervisning och verksamhet tänka i din yrkesroll? Kan vi avhjälpa och förebygga ohälsa? Vilken roll kan kulturskolan ha?

Ta del av föredrag och samtal kring psykisk ohälsa hos barn och ungdom. Få verktyg och inblick i hur man kan arbeta. Goda exempel på hur man inom estetisk verksamhet kan arbeta kommer att presenteras.

Som vanligt kan du ansöka om att vara ett av de goda exempel som presenteras. Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt, senast 5 dec. Maila info@vidd.nu.

 

Plats: Väven, Umeå

Tid: 9:30 – 16.15  (registrering från kl 9.00)

Pris: 500 kr inklusive lunch och fika.

 

Några av talarna:

 

Anna Duberg, Örebro Universitet

Forskningshandledare; Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län. www.dansforhalsa.se

Varför är det så viktigt med rörelseglädje? Om dans kan minska stress stärka ungdomshälsa, hur kan vi använda den kunskapen? I en tid när prestationsfrihet har blivit en bristvara och insatser för psykisk hälsa efterfrågas, så har forskningsresultat om icke-farmakologiska insatser blivit högaktuella. 

Anna Duberg: Disputerad forskare vid institutionen på hälsovetenskaper Örebro Universitet, forskningshandledare, dansare och leg. fysioterapeut inom barn och ungdomspsykiatri, Region Örebro Län. Hennes avhandlingsarbete om dansens effekter för stressreducering har fått stor nationell spridning och är idag ett exempel på forskning som blivit verklighet. Metoden ”Dans för Hälsa” implementeras nu över Sverige inom primärvård och skola, oftast som komplement till elevhälsa, i syfte att stärka psykisk hälsa för ungdomar. 

 

Ulrika Lindblad, Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa är en del av Stockholms läns landsting. Uppdraget kommer både från Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kulturnämnden och innebär att öka samverkan mellan kulturområdet och länets vård och omsorg. Mer info finns på hemsidan www.kulturochhalsa.sll.se.

Ulrika Lindblad är strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting. Hon var tidigare sekreterare i kulturskoleutredningen En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69). Kultur och hälsa var ett av hennes ansvarsområden när hon arbetade på Kulturdepartementet.

Landets musik- och kulturskolor bär på en stor kulturell kompetens. Idag är den främsta målgruppen barn och unga. Men sett ur ett framtidsperspektiv – med nya folksjukdomar som följer av stress, en växande ensamhetsproblematik och det faktum att allt fler lever längre och ska kunna leva goda liv även med kroniska sjukdomar som Parkinsons eller med rester av en stroke – skulle musik- och kulturskolorna kunna spela en ännu större roll för samhällsutvecklingen. Kanske är vi på väg in i ett skede där beslutsfattare inom andra områden än kulturpolitikens inser betydelsen av kultur för människor välmående och hälsa. Att Kompetenscentrum för kultur och hälsa har etablerats i Stockholms läns landsting är ett tecken på detta.

 

Anette Edin-Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum

 

Anette Edin-Liljegren, forskningssamordnare vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och adjungerad lektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet där hon handleder studenter och doktorander. Anette har bland annat arbetat med suicidprevention bland renskötande samer och lett ett sektorsövergripande arbete i en glesbygdskommun som resulterat i en handlings- och aktivitetsplan.
Anette kommer att dela med sig av erfarenheter från arbetet och resultat från ett forskningsprojekt.

 

Per-Daniel Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum mm.

Per-Daniel Liljegren, projektledare vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, har en bakgrund som lärare, rektor, skolchef, expert på Skolverket, sakkunnig vid nationell granskning av lärarutbildningen, forsknings- och utvecklingsprojekt inom utbildning, suicidprevention m.m. men även som musiker, kompositör och kulturarbetare.

– Jag kommer framförallt utifrån mina erfarenheter av elevhälsoarbete sedan 20 år och olika hälsofrämjande insatser på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ge en överblick över psykisk ohälsa, aktuell forskning om orsaker och framförallt förslag på metoder, verktyg och resurser för dig som arbetar som kulturskolelärare. Välkommen med önskemål om vad du vill jag ska prioritera under mitt korts pass på temadagen!

 

Bodil Lundmark, Fanzingo

Fanzingo producerar film, tv, radio, podd, text, scenkonst och musik med fokus på att göra medielandskapet mer demokratiskt. Det unika är att allt som produceras görs av och med målgrupper som är underrepresenterade i svensk media. Verksamheten drivs av en oberoende, opolitisk stiftelse. Huvudkontoret ligger i Alby, Botkyrka Kommun.
 
Bodil Lundmark är journalist och projektledare på Fanzingo sedan 2009, och kommer ursprungligen från Glommersträsk i Lappland.
 

Mediehuset Fanzingo har sedan 2006 arbetat för att lyfta fram berättelser från grupper i utanförskap. Radio Totalnormal gör sedan 10 år tillbaka ett radioprogram som sänds live inför publik samt på närradion. Innehållet i programmet görs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Scen Totalnormal arbetar med scenkonst sedan 2016 och utvecklar metoder för att ge personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och utanförskap en möjlighet att berätta sin historia. Vi har jobbat med temat självmord i föreställningen ”52 Hz” och för närvarande samarbetar vi med Mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar och håller en teatergrupp som jobbar på tema självstigma.

 
Vi har även många andra aktiviteter som filmkurser för nyanlända, en medieverkstad gratis och öppen på onsdagkvällar för alla upp till 25. Radio Fri gör radio i samarbete med Kriminalvården, och Botkyrkas röster gör texter som produceras via en blogg. Projektet Sveriges röster jobbade fram till valet med att producera ett valprogram för Svt för att locka unga till vallokalerna och programmet gjordes i samarbete med ett antal redaktioner runt om i Sverige.

 

Sista anmälningsdag är 21 januari.

 

 

Inbjudan i PDF-format, med lyssningskod:

Inbjudan 4 februari-blipsay

 Program:

 9.00  Registrering öppnar 

9:30  VIDD

9.55  Varför idag? Duncan Kemp, Kulturakademin Storuman 

10.00  Om psykisk ohälsa hos unga, Per-Daniel Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum

10.40  Fika  

11.00  VIDD

11.05  Varför kultur och hälsa? Ulrika Lindblad, Kompetenscentrum för kultur och hälsa

11.45  Rörelsepaus

11.50  Om resultat i enkät, Duncan Kemp, Kulturakademin Storuman

12.00  Lunch

13.00  VIDD

13.05  Dans för hälsa? Anna DubergÖrebro Universitet

13.45  Rörelsepaus

13.50  Hur? Här är våra tips och metoder! Lena Lundqvist, Iris/Uppsala kommun

14.00  Hur? Här är våra tips och metoder! Bodil Lundmark, Fanzingo 

14.20  Hur? Här är våra tips och metoder! Anette Edin-Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum

15.00  Fika

15.20 Workshop

15.30  Panelsamtal 

16.00  VIDD

16.15  Slut