Hur kan vi förebygga psykisk hälsa? Vad kan kulturens och kulturskolans roll vara?

I februari hade vi en VIDD-dag på tema psykisk ohälsa i Umeå. Intresset var stort och många var vi som var på plats. Dock saknades flera av föreläsarna pga ett snöoväder som påverkade stora delar av landets kommunikationer. Därför har vi beslutat att vi genomför temat och delar av dagen igen. Eller snarare de delar som sist inte blev genomförda. Denna gång i Stockholm 26 september. Välkommen!

  • Vilken inverkan kan kultur och estetisk verksamhet ha för hälsa och välmående?
  • Hur kan du som kulturskolelärare eller ledare tänka?
  • Hur kan vi vuxna förhålla oss till att psykisk ohälsa ökar hos barn och unga?
  • Kan vi förebygga och samverka?
  • Hur kan vi göra?
  • Vad bör du göra? Vad bör du inte göra? Vad bör andra göra? 

Psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat och efter önskemål lyfter vi detta tema under VIDD-dagen 26 september.

Dagen syftar till att belysa ämnet psykisk ohälsa.

Hur kan du som lärare och ledare inom estetisk undervisning och verksamhet tänka i din yrkesroll? Kan vi avhjälpa och förebygga ohälsa? Vilken roll kan kulturskolan ha?

Ta del av föredrag och samtal kring psykisk ohälsa hos barn och ungdom. Få verktyg och inblick i hur man kan arbeta. Goda exempel på hur man inom estetisk verksamhet kan arbeta kommer att presenteras.

 

Tid: 9:30 – 16.15  (registrering från kl 9.00)

Pris: 500 kr inklusive lunch och fika.

Plats: Smedjan, Söder Mälarstrand 47, Södermalm, Stockholm

Ingången, dörr 47, syns mitt på bilden nedan och vi kommer att hålla till nedanför de högsta ”tornet” i området. Så håll utkik efter det 🙂

 

Sista anmälningsdag:  18 september

 

 

 

Några av talarna:

Anna Duberg, Örebro Universitet

 

Forskningshandledare; Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län. www.dansforhalsa.se

Varför är det så viktigt med rörelseglädje? Om dans kan minska stress stärka ungdomshälsa, hur kan vi använda den kunskapen? I en tid när prestationsfrihet har blivit en bristvara och insatser för psykisk hälsa efterfrågas, så har forskningsresultat om icke-farmakologiska insatser blivit högaktuella. 

Anna Duberg: Disputerad forskare vid institutionen på hälsovetenskaper Örebro Universitet, forskningshandledare, dansare och leg. fysioterapeut inom barn och ungdomspsykiatri, Region Örebro Län. Hennes avhandlingsarbete om dansens effekter för stressreducering har fått stor nationell spridning och är idag ett exempel på forskning som blivit verklighet. Metoden ”Dans för Hälsa” implementeras nu över Sverige inom primärvård och skola, oftast som komplement till elevhälsa, i syfte att stärka psykisk hälsa för ungdomar. 

 

Malin Anclair, Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Malin Anclair är strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm. Hon är disputerad i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och dansare.

Det finns stora vinster att hämta, både ekonomiskt och mänskligt, om psykisk ohälsa hos barn och unga kan identifieras och förebyggas så tidigt som möjligt. En bidragande orsak till att alt fler unga drabbas av psykisk ohälsa kan förklaras av den känslomässiga påfrestning som kommer av alla de krav som finns både i skolan och i vardagslivet. I dag finns forskning som visar att kulturaktiviteter kan främja psykisk hälsa. Vad är det då som gör att kultur kan ha positiva effekter på hälsa?

 

Bodil Lundmark, Fanzingo

 

Fanzingo producerar film, tv, radio, podd, text, scenkonst och musik med fokus på att göra medielandskapet mer demokratiskt. Det unika är att allt som produceras görs av och med målgrupper som är underrepresenterade i svensk media. Verksamheten drivs av en oberoende, opolitisk stiftelse. Huvudkontoret ligger i Alby, Botkyrka Kommun.
 
Bodil Lundmark är journalist och projektledare på Fanzingo sedan 2009, och kommer ursprungligen från Glommersträsk i Lappland.
 

Mediehuset Fanzingo har sedan 2006 arbetat för att lyfta fram berättelser från grupper i utanförskap. Radio Totalnormal gör sedan 10 år tillbaka ett radioprogram som sänds live inför publik samt på närradion. Innehållet i programmet görs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Scen Totalnormal arbetar med scenkonst sedan 2016 och utvecklar metoder för att ge personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och utanförskap en möjlighet att berätta sin historia. Vi har jobbat med temat självmord i föreställningen ”52 Hz” och för närvarande samarbetar vi med Mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar och håller en teatergrupp som jobbar på tema självstigma.

 
Vi har även många andra aktiviteter som filmkurser för nyanlända, en medieverkstad gratis och öppen på onsdagkvällar för alla upp till 25. Radio Fri gör radio i samarbete med Kriminalvården, och Botkyrkas röster gör texter som produceras via en blogg. Projektet Sveriges röster jobbade fram till valet med att producera ett valprogram för Svt för att locka unga till vallokalerna och programmet gjordes i samarbete med ett antal redaktioner runt om i Sverige.

 —– 

Lennart Ejeby – Kulturskolechef i Katrineholms kommun

I Katrineholm har Kulturskolan och Elevhälsan ett nära samarbete. Elever som är inskrivna hos Elevhälsan kan i sitt åtgärdsprogram få lektioner på Kulturskolan i musik, bild, teater eller dans.

Hör Lennart, Kulturskolechef i Katrineholms kommun, berätta om arbetet inom ”Kultur på recept”.

 

Inbjudan i PDF-format, med lyssningskod:

Inbjudan (obs: datum)

 Program

9.15  Registrering öppnar

9:30  VIDD

9.50  Varför idag? Duncan Kemp, Kulturakademin Storuman 

10.00 Om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Anna Duberg, Örebro Universitet 

10.30  Fika 

10.50  VIDD

10.55  Varför kultur och hälsa? Malin Anclair, Kompetenscentrum för kultur och hälsa

11.35  Om resultat i enkät Duncan Kemp, Kulturakademin Storuman 

11.45  Lunch

13.00  VIDD

13.05  Dans för hälsa? Anna Duberg, Örebro Universitet

13.35  Hur? Här är våra tips och metoder! Bodil Lundmark, Fanzingo

13.55  Rörelsepaus

14.00  Kultur på recept i Kulturskolan. Hur då? Lennart Ejeby, Kulturskolechef i Katrineholms kommun

14.20  Tankar från 4 februari

14.30 Fika

14.50  Workshop

15.00  Panelsamtal

15.30  VIDD

ca 15.40  Slut