Hur kan vi förebygga psykisk hälsa? Vad kan kulturens och kulturskolans roll vara?

I februari hade vi en VIDD-dag på tema psykisk ohälsa i Umeå. Intresset var stort och många var vi som var på plats. Dock saknades flera av föreläsarna pga ett snöoväder som påverkade stora delar av landets kommunikationer. Därför har vi beslutat att vi genomför temat och delar av dagen igen. Eller snarare de delar som sist inte blev genomförda. Denna gång i Stockholm 26 september. Välkommen!

  • Vilken inverkan kan kultur och estetisk verksamhet ha för hälsa och välmående?
  • Hur kan du som kulturskolelärare eller ledare tänka?
  • Hur kan vi vuxna förhålla oss till att psykisk ohälsa ökar hos barn och unga?
  • Kan vi förebygga och samverka?
  • Hur kan vi göra?
  • Vad bör du göra? Vad bör du inte göra? Vad bör andra göra? 

Psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat och efter önskemål lyfter vi detta tema under VIDD-dagen 26 september.

Dagen syftar till att belysa ämnet psykisk ohälsa.

Hur kan du som lärare och ledare inom estetisk undervisning och verksamhet tänka i din yrkesroll? Kan vi avhjälpa och förebygga ohälsa? Vilken roll kan kulturskolan ha?

Ta del av föredrag och samtal kring psykisk ohälsa hos barn och ungdom. Få verktyg och inblick i hur man kan arbeta. Goda exempel på hur man inom estetisk verksamhet kan arbeta kommer att presenteras.

 

Plats: Smedjan, Söder Mälarstrand 47, Södermalm, Stockholm

Tid: 9:30 – 16.15  (registrering från kl 9.00)

Pris: 500 kr inklusive lunch och fika.

Sista anmälningsdag:  18 september

 

 

 

Några av talarna:

 

Anna Duberg, Örebro Universitet

Forskningshandledare; Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län. www.dansforhalsa.se

Varför är det så viktigt med rörelseglädje? Om dans kan minska stress stärka ungdomshälsa, hur kan vi använda den kunskapen? I en tid när prestationsfrihet har blivit en bristvara och insatser för psykisk hälsa efterfrågas, så har forskningsresultat om icke-farmakologiska insatser blivit högaktuella. 

Anna Duberg: Disputerad forskare vid institutionen på hälsovetenskaper Örebro Universitet, forskningshandledare, dansare och leg. fysioterapeut inom barn och ungdomspsykiatri, Region Örebro Län. Hennes avhandlingsarbete om dansens effekter för stressreducering har fått stor nationell spridning och är idag ett exempel på forskning som blivit verklighet. Metoden ”Dans för Hälsa” implementeras nu över Sverige inom primärvård och skola, oftast som komplement till elevhälsa, i syfte att stärka psykisk hälsa för ungdomar. 

 

Ulrika Lindblad, Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa är en del av Stockholms läns landsting. Uppdraget kommer både från Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kulturnämnden och innebär att öka samverkan mellan kulturområdet och länets vård och omsorg. Mer info finns på hemsidan www.kulturochhalsa.sll.se.

Ulrika Lindblad är strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting. Hon var tidigare sekreterare i kulturskoleutredningen En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69). Kultur och hälsa var ett av hennes ansvarsområden när hon arbetade på Kulturdepartementet.

Landets musik- och kulturskolor bär på en stor kulturell kompetens. Idag är den främsta målgruppen barn och unga. Men sett ur ett framtidsperspektiv – med nya folksjukdomar som följer av stress, en växande ensamhetsproblematik och det faktum att allt fler lever längre och ska kunna leva goda liv även med kroniska sjukdomar som Parkinsons eller med rester av en stroke – skulle musik- och kulturskolorna kunna spela en ännu större roll för samhällsutvecklingen. Kanske är vi på väg in i ett skede där beslutsfattare inom andra områden än kulturpolitikens inser betydelsen av kultur för människor välmående och hälsa. Att Kompetenscentrum för kultur och hälsa har etablerats i Stockholms läns landsting är ett tecken på detta.

 

Bodil Lundmark, Fanzingo

Fanzingo producerar film, tv, radio, podd, text, scenkonst och musik med fokus på att göra medielandskapet mer demokratiskt. Det unika är att allt som produceras görs av och med målgrupper som är underrepresenterade i svensk media. Verksamheten drivs av en oberoende, opolitisk stiftelse. Huvudkontoret ligger i Alby, Botkyrka Kommun.
 
Bodil Lundmark är journalist och projektledare på Fanzingo sedan 2009, och kommer ursprungligen från Glommersträsk i Lappland.
 

Mediehuset Fanzingo har sedan 2006 arbetat för att lyfta fram berättelser från grupper i utanförskap. Radio Totalnormal gör sedan 10 år tillbaka ett radioprogram som sänds live inför publik samt på närradion. Innehållet i programmet görs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Scen Totalnormal arbetar med scenkonst sedan 2016 och utvecklar metoder för att ge personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och utanförskap en möjlighet att berätta sin historia. Vi har jobbat med temat självmord i föreställningen ”52 Hz” och för närvarande samarbetar vi med Mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar och håller en teatergrupp som jobbar på tema självstigma.

 
Vi har även många andra aktiviteter som filmkurser för nyanlända, en medieverkstad gratis och öppen på onsdagkvällar för alla upp till 25. Radio Fri gör radio i samarbete med Kriminalvården, och Botkyrkas röster gör texter som produceras via en blogg. Projektet Sveriges röster jobbade fram till valet med att producera ett valprogram för Svt för att locka unga till vallokalerna och programmet gjordes i samarbete med ett antal redaktioner runt om i Sverige.

 

Inbjudan i PDF-format, med lyssningskod:

Inbjudan (obs: datum)

 Program kommer inom kort!