Aktuellt

12 december hade vi slutredovisning och presentation av projektet VIDDs slutsatser för politiker, myndigheter och andra i Riksdagshuset. Jag (Susanna Cederquist, projektledare) Håkan Sandh (som också arbetat i projektet) och ...
Read More
Nu finns boken Skapa VIDD ute i handeln! En multibok med ljudboken inkluderad via Blipsay Lyssningskoder, (www.blipsay.se) färgkodning, visuella överblickar av Simply Draw it Big och filmer via qr-koder. Jag, ...
Read More
Nu går projektet VIDD mot sitt slut, stort tack för dessa år! En del av VIDD:s resultat är boken "Skapa vidd". Den kommer innehålla både text, ljudbok, visuella överblickar och ...
Read More
Dyslexia and Creativity June 3rd 2019, Clarion Hotel Sign Stockholm, Sweden   - How should we relate to dyslexia? - Could we consider dyslexia to be more than simply problems in ...
Read More
 Dyslexi och Kreativitet   3 juni 2019, Clarion Hotel Sign, Stockholm   Hur kan vi förhålla oss till dyslexi? Kan det vi kallar dyslexi innebära mer än bara problematik inom ...
Read More
VIDD-dag Tema: Skönlitteratur 3 april, Stockholm   Hur kan man skapa mer VIDD och bredd när det handlar om text och skönlitteratur? Hur förmedlar man en historia? Hur kan du ...
Read More
Inför VIDD-dagen den 4 februari på tema psykisk ohälsa genomför vi en enkätundersökning. Detta görs i samarbete med  Kulturakademien i Storuman. Den riktar sig främst till dig som är chef ...
Read More
  VIDD-dag med tema psykisk ohälsa   4 februari 2019, Umeå   Vilken inverkan kan kultur och estetisk verksamhet ha för hälsa och välmående? Hur kan du som kulturskolelärare eller ledare ...
Read More
    Välkommen på VIDD-dag 7 december Plats: Historiska Museet, Stockholm Tema Perspektiv och tillbakablick   Mänskliga rättigheter, historiskt perspektiv, kamper, hur har skolan sett ut? Alla VIDD-dagar vi haft ...
Read More