Tag SkapaVidd

Nu går projektet VIDD mot sitt slut, stort tack för dessa år! En del av VIDD:s resultat är boken "Skapa vidd". Den kommer innehålla både text, ljudbok, visuella överblickar och ...
Read More