Om

Kort om projektet VIDD – från nedsättning till uppsättning

Inom det estetiska området, såväl det professionella som amatörkulturen, är personer med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer underrepresenterade. Syftet med vårt projekt är att vi i Föreningen Pascal, tillsammans med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer, pedagoger och många organisationer, skall hitta sätt att bryta denna underrepresentation.

En del av projektet innebär att vi bjuder in ungdomar, som är aktiva inom estetisk verksamhet, att tillsammans med pedagoger utforma exempel på stödmaterial. Verksamheter – inom skolor, föreningar, fritidsgårdar, kulturskolor eller liknande – träffas regionvis för att utbyta erfarenheter och skapa konkret stödmaterial. Vi letar efter tips och metoder som kan göra estetiska verksamheter mer tillgängliga. Fokus är ett bättre förhållningssätt, snarare att ”bredda” sammanhang än att skapa separata lösningar.

Under hela projekttiden skall föreningen Pascal arbeta med att få fram ett beslut hur ett pedagogiskt stöd skall fortleva efter projekttidens slut 2019. I det arbetet är inte minst kommunikation med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kulturrådet och andra myndigheter viktigt.

Kort om föreningen Pascal

Pascal är en förening som verkar för att alla – med eller utan funktionsnedsättningar -ska ha möjlighet att utöva olika former av kulturell verksamhet. Föreningen bildades 2010 efter ett Arvsfondsprojekt där Kulturskolerådet arbetat för att göra kulturskolor mer tillgängliga. Det projektet hette PASCAL- inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK och föreningen tog över namnet Pascal.

För mer information

– Länk till vår ansökan till Arvsfonden om projektbidrag  pdf

– Länk till http://www.arvsfonden.se/