Om

Inom det estetiska området, såväl det professionella som inom amatörkulturen, är personer med funktionsnedsättningar och funktionsvariationer underrepresenterade. Syftet med Vidds projekt är att tillsammans med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och funktionsvariationer, pedagoger och en mängd organisationer, hitta olika sätt att bryta denna underrepresentation.